Veelgestelde vragen

Neen. Uw organisatie moet niet in een van de Benelux-landen gevestigd zijn. Uw organisatie moet haar eerste ID echter wel aanvragen in het land waar u rechtmatig gevestigd bent.

Ja. U kunt gelijktijdig als MSP en als CPO een aanvraag voor een ID-code indienen. De ID-code zal dezelfde zijn, bv. BE-ABC.

Als u liever een andere ID-code hebt voor een van uw activiteiten (MSP of CPO), dienen twee ID-codes te worden aangevraagd. Daarom moeten twee afzonderlijke ID-aanvragen worden ingediend.

Ja. U kunt gelijktijdig een aanvraag voor meerdere Benelux-codes indienen. De ID-code zal verschillen: BE voor België, NL voor Nederland en LU voor Luxemburg.

Indien u een ID voor meerdere Benelux-landen aanvraagt, betaalt u één registratievergoeding voor de aanvraag. Indien u afzonderlijke aanvragen indient, betaalt u meerdere registratievergoedingen. De jaarlijkse vergoeding is evenwel gekoppeld aan de aanvragende organisatie.

U kunt een aanvraag indienen waarin u aangeeft voor welke Benelux-landen u de code wenst en welke code hiervoor uw voorkeur heeft. Het Benelux Secretariaat zal nagaan of de gevraagde code nog beschikbaar is.

Als u een code wilt wijzigen, vragen wij u een nieuw formeel verzoek in te dienen via de ID-aanvraagpagina. Voor deze aanvraag dient u inschrijfgeld te betalen.

De aanvrager kan de ID annuleren met een opzegtermijn van drie maanden. Het inschrijfgeld kan niet worden terugbetaald.