Algemene voorwaarden Benelux-IDRO – ID-uitgifte voor elektromobiliteit

Het doel van een ID Registration Organisation (IDRO) is het toekennen van identificaties met een nationale landencode voor dienstverleners inzake elektromobiliteit (MSPs), operatoren van oplaadpunten voor elektrische voertuigen (CPOs) en locatie-eigenaars – een subcategorie van CPOs. De Benelux-IDRO kent de eerste vijf tekens van identificatiecodes voor elektromobiliteit namens België, Luxemburg en Nederland toe ter identificatie van operatoren van oplaadpunten voor elektrische voertuigen en dienstverleners inzake elektromobiliteit.

Doel van de identificatiecode

 • Voor organisaties die oplaadstations beheren (operatoren van oplaadpunten) of oplaaddiensten aanbieden aan EV-rijders (dienstverleners inzake elektromobiliteit) zijn er unieke identificaties nodig om deze organisaties te identificeren met het oog op internationale facturatie en gegevensuitwisseling.
 • De unieke identificaties voor operatoren van oplaadpunten worden ook gebruikt bij de gegevensverstrekking via een nationaal toegangspunt om de gegevens van een oplaadstation te koppelen aan de operator ervan.
 • Deze unieke identificaties worden ook gebruikt in allerhande navigatiesystemen om de juiste oplaadpunten te vinden.  

Algemene voorwaarden

Wie kan een identificatiecode aanvragen

 1. MSPs, CPOs en/of locatie-eigenaars kunnen een identificatie aanvragen wanneer zij over een aantoonbare juridische entiteit beschikken. Een juridische entiteit wordt omschreven als een natuurlijke of rechtspersoon. Een locatie-eigenaar wordt omschreven als de entiteit die eigenaar is van de met de identificatie te identificeren oplaadpunten.

Aanvraag

 1. Een natuurlijke of rechtspersoon vraagt zijn eerste identificatie aan voor het land waar hij wettelijk gevestigd is.
 1. Een natuurlijke of rechtspersoon die een identificatie aanvraagt, mag wettelijk gevestigd zijn in een ander land dan waar de identificatie wordt aangevraagd.
 1. Een identificatiecode kan via de website van de Benelux-IDRO worden aangevraagd. Het webformulier moet vóór indiening worden ingevuld. Indiening van het webformulier houdt in dat de aanvrager akkoord gaat met de algemene voorwaarden. Indien een aanvraag niet voldoet aan de algemene voorwaarden voor aanvragen, kan de Benelux-IDRO weigeren een identificatiecode toe te kennen.
 1. EVSE-IDs (identificaties voor oplaadpunten) kunnen in andere landen worden gebruikt, aangezien het slechts een identificatiecode betreft. Eventueel toepasselijke wet- of regelgeving kan worden gebaseerd op het land waar een EVSE is gelegen en mag niet gebaseerd zijn op de landencode. De Benelux-IDRO staat EVSE-IDs uit andere lidstaten toe.
 1. Een natuurlijke of rechtspersoon kan meerdere identificaties aanvragen. Indien de organisatorische structuur van een onderneming de uitgifte van meerdere identificaties vereist, kan dit door de Benelux-IDRO na raadpleging van haar leden worden toegestaan.
 1. Ondernemingen die zowel MSP als CPO zijn, hebben twee identificaties nodig: een identificatie als dienstverlener voor de rol van MSP en de identificatie van contracten met EV-rijders, en een identificatie als operator voor de rol van CPO om oplaadpunten te identificeren. Dit kan dezelfde tekenreeks zijn, aangezien het verschillende doel van de code is gespecificeerd via het ‘Typeteken’ in de codes. Die tekenreeks moet uniek blijven voor de onderneming. Een identieke identificatie kan niet worden toegekend aan een mobiliteitsdienstverlener (MSP) en een andere CPO die tot verschillende organisaties behoren.
 1. De Benelux-IDRO zorgt voor de toekenning van een unieke identificatiecode aan een onderneming. Het onderscheid tussen de rol van CPO en die van MSP van de onderneming kan worden gemaakt aan de hand van het typeteken in het formaat van de identificatiecode.

Retributie

 1. De Benelux-IDRO kan een kostendekkende retributie vragen voor de toekenning en instandhouding van de codes. Dit kan een eenmalige retributie en/of een jaarlijkse retributie zijn. Het staat ID Registration Organisations vrij om dit te doen, zolang het maar duidelijk wordt vermeld aan de aanvrager van een identificatie.
 1. De Benelux-IDRO vraagt een registratievergoeding per aanvraag van een of meer identificatiecodes en een jaarlijkse retributie per aanvrager voor administratie- en instandhoudingskosten.
 1. De retributie kan niet worden terugbetaald.

Geldigheid

 1. Een identificatie als dienstverlener en een identificatie als operator zijn alleen geldig wanneer ze op de website van de Benelux-IDRO zijn gepubliceerd. Andere identificaties mogen niet worden gebruikt.

Procedure

 1. Na betaling wordt de aangevraagde code op de website van de Benelux-IDRO gepubliceerd. Dit geschiedt binnen de 10 werkdagen na indiening van het online formulier. De identificatie blijft geldig en de registratie ervan wordt voor onbeperkte tijd in stand gehouden. Indien de jaarlijkse retributie niet tijdig wordt voldaan, wordt de identificatiecode van de website verwijderd en is deze niet langer geldig. In dat geval wordt de identificatie door de Benelux-IDRO ambtshalve geschrapt. De aanvrager kan de identificatie opzeggen met een opzegtermijn van drie maanden.
 1. Een identificatiecode kan niet aan derden worden verkocht. Een identificatie kan alleen door de aanvrager worden overgedragen met toestemming van de Benelux-IDRO.
 1. Eventuele aanvullende voorwaarden, verplichtingen of informatie kunnen aan deze algemene voorwaarden worden toegevoegd na goedkeuring van de Benelux-IDRO. Alle betrokken organisaties worden op de hoogte gebracht van eventuele wijzigingen in de algemene voorwaarden.

Algemene verordening gegevensbescherming

Zie Privacybeleid van het Benelux Secretariaat-generaal

https://benelux.int/files/6315/2724/0086/Privacybeleid.pdf

https://benelux.int/files/7415/2724/0085/Politique_vie_privee.pdf

Zie Cookiebeleid van het Benelux Secretariaat-generaal

https://benelux.int/nl/benelux-unie/cookies-policy

https://benelux.int/fr/benelux-unie/cookies-policy

Contact

Benelux Secretariaat-generaal

Regentschapsstraat 39 – 1000 Brussel

info@benelux-idro.eu